Featured Posts

May 22, 2018

ถึงโค้งสัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ‘กลับตาลปัตร’ ที่เยโลเฮ้าส์ ก่อนมาชมงานนี้หลายๆ คนคงจะสงสัยกันว่า ตาลปัตรเอาไว้ใช้ทำอะไรกันแน่? ซึ่งบางคนอาจจะได้คำตอบที่ตรงใจจากการมาชมงานนี้ และอีกหลายๆ คนอาจจะยิ่งนึกสงสัยว่าสิ่งนี้ควรนำไปใช้ทำอะไรถึงจะเหมาะ

ที่...

May 2, 2018

“ทุกอย่างควรมีการรื้อสร้างตามยุคสมัย และเพิ่มเติมแนวความคิดที่สอดคล้อง

และกระตุ้นเตือนคนในสมัยนั้นๆได้ - ฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร”

ก่อนนิทรรศการ “กลับตาลปัตร” จะเริ่มขึ้น วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร

ภัณฑารักษ์และศิลปินผู้สนใจในงานศิลปะบนตาลปัตร ที่กล้...

Please reload

Recent Posts

November 11, 2018

Please reload

© 2017 YeloHouse.com

Tel. +669 8469 5924  

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle