Featured Posts

June 30, 2017

โกดังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่เก็บอุปกรณ์ของโรงพิมพ์ ถูกทิ้งว่างอยู่หลายปี ก่อนที่จะถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ YELO House

วิดีโอนี้ถ่ายช่วงก่อนที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ เพราะเราอยากให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกเมื่อเราเจอสถานที่พิเ...

June 3, 2017

โกดังที่ครั้งนึงเคยเป็นที่เก็บอุปกรณ์ของโรงพิมพ์ ถูกทิ้งว่างอยู่หลายปี ก่อนที่จะถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ YELO House

วิดีโอนี้ถ่ายช่วงก่อนที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ เพราะเราอยากให้คุณได้รับรู้ความรู้สึกเมื่อเราเจอสถานที่พิเศษ...

Please reload

Recent Posts

November 11, 2018

Please reload

© 2017 YeloHouse.com

Tel. +669 8469 5924  

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle