The dimension of humanity

November 11, 2018

 Nova Contemporary ภูมิใจเสนอนิทรรศการ The shape of the invisible, the rhythm of the unspeakable, the dimension of humanity นิทรรศการกลุ่มครั้งแรกในกรุงเทพที่รวบรวมผลงานของศิลปินหญิง คัดสรรโดย มาร์กาเร็ต วู ศิลปินที่ร่วมแสดงได้แก่ อรช โชลิตกุล, นริศรา เพียรวิมังสา, ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์ และ แพร พู่พิทยาสถาพร นิทรรศการซึ่งจัดแสดงอยู่ในพื้นที่โกดังปรับปรุงใหม่และจัดพร้อมกับช่วงเวลาของเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งนี้ ต้องการสนับสนุนแนวคิดของการกระจายอำนาจ และนำพาศิลปะให้ใกล้ชิดกับชีวิตมากขึ้น และเพิ่มความสมดุลทางเพศในหมู่นิทรรศการที่ชายเป็นใหญ่ในประเทศไทย

The shape of the invisible, the rhythm of the unspeakable, the dimension of humanity สำรวจสภาพจิตของมนุษย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ถูกเชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังค้นหาผลกระทบจากสิ่งที่อยู่ล้อมรอบและเฝ้ามองเราอยู่ตลอด ต่อเอกลักษณ์และความเป็นตัวตนของเรา ศิลปินในนิทรรศการนี้ได้ตอบสนองต่อเงื่อนไขที่กำลังดำเนินอยู่นี้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจิตวิเคราะห์ และการยึดครองเรื่องเล่า ไปจนถึงการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ หรือข้อความคล้ายบทกวี นิทรรศการนี้ยังได้เชิญชวนศิลปินสาขาศิลปะแสดงสดให้ได้มาร่วมค้นหาและแปลความหมายผ่านร่างกายด้วย

นิทรรศการมุ่งตั้งคำถามหลายข้อ เช่น เกิดการกลายพันธ์ุของตน และความเป็นตัวตนหรือไม่ เมื่อขอบเขตระหว่างการมองและการถูกมอง ความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ ความจริงและความเสมือนจริง ได้ถูกทำให้พร่ามัวในสังคมแห่งเทคโนโลยีนี้? มีผลกระทบอะไรบ้างต่อการปฏิบัติงานและหน้าที่ของศิลปินจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างดังกล่าว? และอะไรคือบทบาทปัจจุบันของความป็นวัตถุและความคลั่งไคล้วัตถุ ในโลกที่เต็มไปด้วยมุมมองที่หลากหลายและลื่นไหล

ต่างจากศิลปินตะวันตกที่นิยมใช้สื่อรูปแบบใหม่ในการค้นหาความเป็นไปได้จำแนกเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยน ศิลปินในนิทรรศการนี้เลือกใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ในการผลิตงานศิลปะ เช่น การเย็บปักถักร้อย ประติมากรรม จิตรกรรม และข้อความ เพื่อที่จะตีความและเปิดรับความอ่อนไหวของมนุษย์ในโลกที่ไร้แก่นสารของสื่อดิจิตัล ศิลปินเหล่านี้รับรู้ถึงผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมจากเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงไปทั่วทุกแห่ง และด้วยวิธีนี้ ได้เปิดเผยให้เห็นการดิ้นรนที่สวยงามของการมีตัวตนอยู่ของมนุษย์ และความเชื่อในมนุษยชาติที่ไม่ถูกปรุงแต่ง

ชื่อนิทรรศการที่ยืดยาวและกระบวนการอันอุตสาหะที่เกิดขึ้นเบื้องหลังผลงานเหล่านี้เน้นให้เห็นถึงการมีอยู่ของมนุษย์ที่ไม่จำนนต่อการท้าทายอย่างชั่วพริบตาจากภาพหลอนโลกไซเบอร์ ผลงานในนิทรรศการนี้เน้นให้เห็นการรวมตัวของความสับสนและความวิตกกังวล ที่เกิดขึ้นกับอัตลักษณ์ของบุคคลและสังคม ในโลกที่อิ่มตัวไปด้วยเทคโนโลยี

 

 

----------------------
The Dimension of Humanity
วันนี้ - 25 พฤศจิกายน
ที่ YELO HOUSE
11.00-20.00น. ปิดทุกวันอังคาร

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

November 11, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

© 2017 YeloHouse.com

Tel. +669 8469 5924  

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle